Το γραφείο


Το Λογιστικό Γραφείο Βάϊος Αναστασίου και Συνεργάτες, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης, τόσο σε ιδιώτες  όσο και σε επιχειρήσεις που τηρούν Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία.

Με 25 και πλέον χρόνια εμπειρία στη Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη μεγάλων εταιριών, το γραφείο μας παρέχει πλήρη γκάμα υπηρεσιών και μπορεί να εξυπηρετήσει με τον πιο αξιόπιστο τρόπο τόσο ιδιώτες για τις προσωπικές φορολογικές τους υποθέσεις, όσο και επιχειρήσεις που αναζητούν ολοκληρωμένη λογιστική, οικονομοτεχνική και φοροτεχνική υποστήριξη.

Το γραφείο στελεχώνεται από τους:

Βάϊο Αναστασίου, Πτυχιούχο Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Λογιστής- Φοροτεχνικός Α Τάξης Αρ. Αδείας  4025.

Με σημαντική εμπειρία σε Αναπτυξιακούς Νόμους, επενδυτική, φορολογική & εργατική-ασφαλιστική νομοθεσία, λογιστική και εξωλογιστική κοστολόγηση, τελωνειακών θεμάτων & αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9 ΓΛΣ), καθώς επίσης και σε χρήση μηχανογραφικού λογισμικού,  ERP συστημάτων και Λογισμικού γραφείου..

25 και πλέον χρόνια εμπειρία στη Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη εταιριών, ο οποίος έχει διατελέσει προϊστάμενος Λογιστηρίου και οικονομικός διευθυντής  μεγάλης πλεκτοβιομηχανικής εξαγωγικής Α.Ε.(ΠΕΛΑΣΓΙΣ ΑΕΒΕ) , ελεγχομένης από Ορκωτούς Ελεγκτές.

Ευάγγελο Αναστασίου, Πτυχιούχο του Τμήματος   Οικονομικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Λογιστής- Φοροτεχνικός Β Τάξης

Σπύρο Αναστασίου, Πτυχιούχο του Τμήματος Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Λογιστής- Φοροτεχνικός Β Τάξης

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ