Σύνδεσμοι

Υπουργεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
www.mnec.gr
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

www.ypan.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
www.ypes.gr
ΥΠΕΧΩΔΕ
www.minenv.gr
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
www.gnto.gr

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Ι.Κ.Α
www.ika.gr
Ο.Α.Ε.Δ
www.oaed.gr
OAEE (TEBE)
www.oaee.gr
ΤΑΝΠΥ
www.tanpy.gr
ΤΣΜΕΔΕ
www.tsmede.gr
TAMEIO NOMIKΩΝ
www.ggka.gr/sy_tamnom.htm

 

Yπηρεσίες – Οργανισμοί

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
http://www.gsis.gr/
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
www.mof-glk.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
www.ggea.gr
EΣΠΑ 2007-2013
www.espa.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
www.helex.gr

Επιμελητήρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
www.oe-e.gr
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
http://www.larissa-chamber.gr/

Άλλα Links

Κόμβος λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης
www.logistis.gr

Φορολογική Ενημέρωση
www.e-forologia.gr/

Taxheaven Κόμβος λογιστικής και φορολογικής ενημέρωσης
www.taxheaven.gr/