Προγράμματα ΕΣΠΑ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποβολή φακέλων για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου – Υπηρεσιών»

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αφορά την  ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολικό προϋπολογισμό 456 εκ €.

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις και υπο-σύσταση επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός).

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και η εστίαση. Για τους κλάδους αυτούς ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα το οποίο θα προκηρυχθεί σύντομα.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Επαγγελματικό Aυτοκίνητο
 • Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα Αυτοματοποίησης
 • Προβολή & Προώθηση
 • Αμοιβές Συμβούλων

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου και για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης οι λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, θέρμανση, τηλέφωνα κ.α.).

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι:

 • από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο – Υπηρεσίες)
 • από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση)
 • από 20.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)

Επιχορήγηση

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).

Το πρόγραμμα δίνει δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας”

Ενισχύονται μέχρι και 100% επιχειρηματικά σχέδια γυναικών απο 18-64 ετών.

Περιφέρειες υλοποίησης του προγράμματος: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.