• Φορολογική υποστήριξη

  Φορολογική υποστήριξη

  για ιδιώτες, επιχειρήσεις και εταιρίες
 • Λογιστική υποστήριξη

  Λογιστική υποστήριξη

  για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η πολυπλοκότητα της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας καθώς και η υποχρέωση για ηλεκτρονική πλέον διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις καθιστά αναγκαία τη συνεργασία τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων με αξιόπιστα λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία των στελεχών του γραφείου μας και την συνεχή παρακολούθηση των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά, εργατικά και επενδυτικά θέματα είμαστε σε θέση:

 • Να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, είτε πρόκειται για μικρή και μεσαία επιχείρηση που χρειάζεται απλή λογιστική στήριξη, είτε πρόκειται για εταιρεία που χρειάζεται ολοκληρωμένη παρακολούθηση και ορθή τήρηση κάθε διαδικασίας, σχετικά με τις λογιστικές, φορολογικές και μισθοδοτικές της υποχρεώσεις.
 • Να παρέχουμε πλήρεις λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε ιδιώτες
 • Να παρέχουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές